CAM KẾT CỦA
CHÚNG TÔI

Là doanh nghiệp thu mua, chế biến và xuất khẩu nông sản hàng đầu Việt Nam, trong những năm qua, Intimex Group đã tích cực đẩy mạnh việc họp tác, liên kết với các địa phương, tham gia các chương trình nông nghiệp bền vững để nâng cao chất lượng sản phẩm, đầu tư sâu vào các vùng nguyên liệu, góp phần phát triển kinh tế xã hội và môi trường.

Trong đó có các chương trình cà phê bền vững như 4C, UTZ tại các vùng cà phê trọng điểm như Đắk Nông, Đắk Lawsk, Gia Lai, Lâm Đồng. Đến nay, số nông hộ tham gia chương trình cà phê bền vững trên 39,900 nông hộ, diện tích 73,700 hecta, sản lượng 294,000 tấn

39,900

NÔNG HỘ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

73,700

HECTA DIỆN TÍCH CÀ PHÊ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

294,000

TẤN CÀ PHÊ

Để làm được điều này, Intimex Group đã liên kết với các địa phương tại các vùng nguyên liệu trọng điểm, xây dựng chương trình đào tạo về nông nghiệp bền vững dành cho nông dân, nâng cao chất lượng hạt cà phê

Intimex Group đã và đang xây dựng doanh nghiệp cà phê bền vững về mặt môi trường, xã hội và sinh kế của mọi mắc xích trong sợi dây liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp xuất khẩu cà phê.

Không dừng lại ở chương trình đào tạo, Intimex Group còn tổ chức chương trình cho vay vốn, hỗ trợ nông dân hoạt động sản xuất, kinh doanh cà phê, qua đó, họ được toàn quyền quyết định giá bán, thời điểm bán và người mua với sản phẩm cà phê làm tài sản đảm bảo.

Ngoài ra, Intimex Group và các ngân hàng liên kết cũng dành nhiều ưu đãi cho nông dân như miễn phí bảo quản cà phê tại khu vực kho riêng của Tập đoàn, miễn phí hao hụt, phí lưu kho, phí cân, phí bóc xếp và phí bảo hiểm hàng hóa.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.