TẦM NHÌN

Trở thành Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh xuất nhập khẩu nông sản và dịch vụ trong khu vực và thế giới

SỨ MỆNH

Đáp ứng tối đa nhu cầu của khách hàng trong và ngoài nước thông qua việc cung ứng các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ chất lượng cao

GIÁ TRỊ

Uy tín

Luôn đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ, giữ vững các cam kết với khách hàng và đối tác.

Trách nhiệm

Luôn hành động với trách nhiệm cao nhất vì lợi ích của khách hàng, cổ đông, người lao động và cộng đồng xã hội.

Hiệu quả

Sử dụng các nguồn lực, tạo ra giá trị cao nhất với chi phí thấp nhất. Đem lại hiệu quả cho Công ty và khách hàng.

Chuyên nghiệp

– Năng lực chuyên môn tốt và thành thạo trong công việc, hiểu biết sâu về công việc bản thân phụ trách

– Thực hiện công việc đúng qui trình nhưng không máy móc, chủ động, sáng tạo luôn tìm ra cách làm việc tốt hơn để hoàn thành nhiệm vụ

– Làm việc có mục tiêu, kế hoạch rõ ràng, mục tiêu của các nhân phù hợp với mục tiêu của đơn vị/bộ phận và hướng đích hoàn thành mục tiêu chung của Công ty/đơn vị

– Ứng xử với mọi người đúng chuẩn mực

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.